Notariat Polski

Rynek 18, 58-200 Dzierżoniów
tel/fax: 74 831 19 41
74 831 00 89
518 713 882

Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy i podpisania aktu notarialnego

 1. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
  zobacz >>
 2. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ
  zobacz >>
 3. SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU
  zobacz >>
 4. TESTAMENT
  zobacz >>
 5. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
  zobacz >>
 6. AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA
  zobacz >>
 7. UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (tzw. intercyza)
  zobacz >>

Złożenie dokumentów

Notariusz może zarówno zatrzymać oryginały dokumentów, jak i zrobić ich kopie i poświadczyć ich zgodność z okazanymi. Niektóre dokumenty wysyłane są łącznie z wypisem aktu do sądu wieczystoksięgowego, a niektóre zwracane stronom.

Jak dostarczyć dokumenty?

Dokumenty do przygotowania projektu aktu notarialnego należy dostarczyć wcześniej do kancelarii w oryginałach lub w kopiach osobiście, kurierem, pocztą, faxem lub drogą poczty elektronicznej e-mail (skan lub zdjęcia cyfrowe). Każda ze stron aktu dostarcza te dokumenty, z których wynikają jej prawa do posiadania nieruchomości. W dniu zawarcia aktu notariusz wymaga wyłącznie oryginałów dokumentów oraz dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport). Dokumenty może złożyć jedna ze stron umowy.