Notariat Polski

Rynek 18, 58-200 Dzierżoniów
tel/fax: 74 831 19 41
74 831 00 89
518 713 882

Niezbędne dokumenty - sprzedaż lub darowizna lokalu z księgą wieczystą

  1. odpis zwykły z księgi wieczystej,
  2. podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów jak wyżej
  3. dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, NIP, adres zameldowania),
  4. dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
  5. wartość rynkowa lokalu,
  6. warunki i data wydania lokalu,
  7. nr konta bankowego,
  8. zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
  9. zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
  10. dowód opłacenia podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu.
Poprzednia strona Poprzednia strona