Notariat Polski

Rynek 18, 58-200 Dzierżoniów
tel/fax: 74 831 19 41
74 831 00 89
518 713 882

Niezbędne dokumenty - testament

  1. dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania, data urodzenia),
  2. dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia).
Poprzednia strona Poprzednia strona