Notariat Polski

Rynek 18, 58-200 Dzierżoniów
tel/fax: 74 831 19 41
74 831 00 89
518 713 882

Niezbędne dokumenty - Sprzedaż lub darowizna nieruchomości gruntowej

 1. odpis zwykły z księgi wieczystej,
 2. podstawa nabycia czyli jeden z wymienionych dokumentów: 1/ wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny ; 2/ prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania, 3/ zaświadczenie z urzędu skarbowego o wywiązaniu się sadkobierców z obowiązku podatkowego, a w przypadku darowizny uczynionej od 2007 roku lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności również zaświadczenie z urzędu skarbowego o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego,
 3. dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, NIP, adres zameldowania),
 4. dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
 5. wartość rynkowa działki (cena sprzedaży),
 6. warunki i data wydania działki,
 7. nr konta bankowego, jeśli zapłata nastąpi po zawarciu u mowy przelewem na rachunek bankowy
 8. dowód opłacenia podatku od nieruchomości lub opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
 9. wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy,
 10. wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej,
 11. ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy następuje podział,