Notariat Polski

Rynek 18, 58-200 Dzierżoniów
tel/fax: 74 831 19 41
74 831 00 89
518 713 882

Niezbędne dokumenty - sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

  1. zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
  2. podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest przydział lub wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, lub pozostałe jak wyżej,
  3. odpis zwykły z księgi wieczystej, jeżeli została ona założona,
  4. dane osobowe kupujących i sprzedających (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, NIP, adres zameldowania),
  5. dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
  6. wartość rynkowa lokalu (cena sprzedaży),
  7. warunki i data wydania lokalu,
  8. nr konta bankowego,
  9. zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
  10. zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych.
Poprzednia strona Poprzednia strona