Notariat Polski

Rynek 18, 58-200 Dzierżoniów
tel/fax: 74 831 19 41
74 831 00 89
518 713 882

Niezbędne dokumenty - pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości

  1. dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP adres zameldowania),
  2. dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania),
  3. opis nieruchomości najlepiej - zwykły odpis z księgi wieczystej.
Poprzednia strona Poprzednia strona