Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Niezbędne dokumenty

  1. zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
  2. podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest przydział lub wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, lub pozostałe jak wyżej,
  3. odpis zwykły z księgi wieczystej, jeżeli została ona założona,
  4. dane osobowe kupujących i sprzedających (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, NIP, adres zameldowania),
  5. dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
  6. wartość rynkowa lokalu (cena sprzedaży),
  7. warunki i data wydania lokalu,
  8. nr konta bankowego,
  9. zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
  10. zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych.

Akceptuję pliki cookie Ta strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej o danych, jakie gromadzimy i sposobach, w jakie je chronimy z naszej Polityki Prywatności. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Copyrights © Notariusz Dzierżoniów 2024 - Polityka Prywatności
Projektowanie stron FUERTE MEDIA Świdnica
Ta strona została zoptymalizowana do w wyświetlania na urządzeniach o szerokości ekranu większej niż 320px!