Polityka prywatności

Operatorem serwisu internetowego funkcjonującego pod adresem https://www.notariusz-dzierzoniow.pl oraz Administratorem danych osobowych jest Zofia Pękała prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ZOFIA PĘKAŁA KANCELARIA NOTARIALNA ZOFIA PĘKAŁA NOTARIUSZ z siedzibą w  Dzierżoniowie (58-200) przy ul. Rynek 18. Kontakt z Administratorem, możliwy jest drogą telefoniczną pod numerem telefonu +48 74 831 19 41, mailowo pod adresem z.pekala@notariusz-dzierzoniow.pl lub korespondencyjnie pod wskazanym adresem pocztowym.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy?

Podawanie wszelkich danych w serwisie operatora jest dobrowolne, a podane dane zbieramy aby móc:

 • obsługiwać zapytania przez formularz kontaktowy (przynajmniej imię i nazwisko, adres e-mail),
 • realizować zamówione usługi,
 • analizować informacje statystyczne

Dane pozyskujemy poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”) oraz poprzez dobrowolne ich wprowadzenie przez użytkownika w formularzu kontaktowym, skąd są przekazywane bezpośrednio do Administratora.

Jak chronimy pozyskane dane?

Wszelkie miejsca logowania do serwisu i wprowadzania danych osobowych są zabezpieczone w warstwie transmisji danych certyfikatem SSL. Dzięki temu dane osobowe i dane logowania wprowadzane na stronie są szyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze. Hasła użytkowników przechowywane są w bazie danych w postaci hashowanej funkcją działającą jednokierunkowo. Dzięki temu nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co jest współczesnym standardem w zakresie przechowywania haseł użytkowników. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne oraz wykonuje kopie bezpieczeństwa danych w celu ich ochrony. Istotnym elementem systemu ochrony danych jest również regularna aktualizacja oprogramowania serwisu internetowego wykorzystywanego przez Operatora.

Jak wykorzystujemy zgromadzone dane?

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazać zgromadzone dane osobowe innym odbiorcom, jeżeli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Dotyczy to w szczególności upoważnionych pracowników i współpracowników.

Pozyskane dane przetwarzamy nie dłużej niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności (realizacja umowy, sprawozdawczość rachunkowa), a dane marketingowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez 3 lata.

Każdemu, w odniesieniu do swoich danych, przysługuje prawo

 • dostępu do zgromadzonych danych
 • żądania sprostowania
 • żądania usunięcia
 • żądania ograniczenia przechowywania oraz przenoszenia

Przysługuje Państwu również prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo to nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.

W stosunku do użytkowników serwisu mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

Dane osobowe, które pozyskujemy, nie są przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, co oznacza, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

Na nasze działania jako Administratora Danych Osobowych przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

Jakie dane posiada hostingodawca i w jaki sposób je zabezpiecza?

Serwis hostowany jest na serwerach udostępnianych przez firmę FUERTE MEDIA Łukasz Jasionowicz z siedzibą w Świdnicy (58-100) przy ul. Częstochowskiej 2, NIP: 898-206-84-68.

Firma hostingowa dostarczająca serwery:

 • stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa),
 • stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy gaśnicze),
 • stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS),
 • stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, monitoring),
 • stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji),
 • stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.),
 • powołała Inspektora Ochrony Danych.

W celu zapewniania niezawodności technicznej, prowadzone są logi na poziomie serwera, w których zapisowi podlegać mogą:

 • zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o adresie IP,
 • informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie.

Informacje z formularzy kontaktowych

Serwis internetowy, za pośrednictwem formularza kontaktowego gromadzi i przekazuje Administratorowi podane dobrowolnie przez użytkownika informacje, w tym dane osobowe o ile zostały podane. Dodatkowo serwis może zapisać informacje dotyczące parametrów połączenia (czas, adres IP).

Dane podane w formularzu kontaktowym są przetwarzane w celu wynikającym z jego funkcji, np. w celu kontaktu handlowego. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób określają jego cel.

Logi administratora

Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu, a dane te wykorzystywane mogą być w celu administrowania serwisem i w celach statystycznych.

Techniki marketingowe

Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Osadzone treści z innych witryn

Strony  w tym serwisie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Pliki COOKIES

Serwis korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczek”), które stanowią dane informatyczne (pliki tekstowe) przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator. Dodatkowo do zamieszczonych plików cookies mogą mieć dostęp również firmy współpracujące z operatorem Serwisu, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

Pliki cookies wykorzystywane są w celu utrzymania sesji zalogowanego użytkownika serwisu (użytkownik nie musi na każdej podstronie oddzielnie wpisywać loginu i hasła) oraz do analizy danych statystycznych za pośrednictwem usługi Google Analytics.

Stosujemy dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 • sesyjne (session cookies) – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej
 • stałe (persistent cookies) – pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach pliku cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika

Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na Państwa komputerach, ale mogą Państwo dokonać zmiany ustawień w tym zakresie – usunąć aktualnie zgromadzone pliki cookies lub automatycznie blokować pliki cookies. Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można w sekcji pomoc lub dokumentacji używanej przeglądarki internetowej. Należy mieć jednak na uwadze, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

Jak zarządzać plikami cookies?

Sposób zmiany ustawień plików cookies zależy od używanej przeglądarki. Poniżej prezentujemy instrukcje dotyczące tych najpopularniejszych:

Dla urządzeń mobilnych:

Akceptuję pliki cookie Ta strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej o danych, jakie gromadzimy i sposobach, w jakie je chronimy z naszej Polityki Prywatności. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Copyrights © Notariusz Dzierżoniów 2022 - Polityka Prywatności
Projektowanie stron FUERTE MEDIA Świdnica
Ta strona została zoptymalizowana do w wyświetlania na urządzeniach o szerokości ekranu większej niż 320px!